Disclaimer website

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze site van gelden de volgende voorwaarden:

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Vogel Import Export NV heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar achten. Vogel Import Export NV garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Vogel Import Export NV wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging door Vogel Import Export NV worden gewijzigd zonder dat Vogel Import Export NV hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde 'links', worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Vogel Import Export NV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Vogel Import Export NV wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze site van Vogel Import Export NV komen uitsluitend toe aan Vogel Import Export NV. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming Vogel Import Export NV is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.


Disclaimer e-mail

The information contained in this message (including any attachments) is confidential and intended solely for the attention and use of the named addressee(s). It must not be disclosed to any person without our authority. If you are not the intended recipient, please delete it from your system immediately - any disclosure, copying or distribution thereof or any action taken or omitted to be taken in reliance thereon is prohibited and may be unlawful. Vogel Import Export NV makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message and hereby excludes any liability of any kind for the information contained therein or for the transmission, reception, storage or use of such information in any way whatsoever. Any opinions expressed in this message are those of the author and do not necessarily reflect the opinions of Vogel Import Export NV.


 
 
 


Vogel Import Export N.V.
Godefriduskaai 28
B-2000 Antwerpen
Belgium

Home | Disclaimer | General terms | Contact 

PHONE   +32 (0) 3 222 92 80
FAX   +32 (0) 3 227 34 43
BE 0882.538.959
info@vogel.be